Nustatyta vandens norma 2021

Naujienos

DĖL VIDUTINIO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4 punktu, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Kazlų Rūdos savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,654 kūbinių metrų gyventojui per mėnesį. Ši norma, padauginus iš koeficiento 2, taikoma abonentų suvartoto geriamojo vandens suvartojimui, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso, ar vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo. Taikomas nustatytas kiekis įsigalioja nuo 2021 m. vasario 1 d.