ES projektai

Projektas “Vandentiekio ir nuotekų sistemų renovavimas ir plėtra Antanavo kaime“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0008 yra baigiamas įgyvendinti

„Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje (Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse, Kazlų Rūdoje ir Bagotojoje)“

 „Kazlų Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros“, Subsidijos teikimo sutartis Nr. LAAIF-S-10(2020).

„Kazlų Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros, II etapas“, Subsidijos teikimo sutartis Nr. LAAIF-S-10(2022)