Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams teikiamų bendrosios nuosavybės priežiūros paslaugų kainos

             Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 28  d. sprendimu Nr. TS -196 patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo,  nuolatinės techninės priežiūros  maksimalių  tarifų ir daugiabučių namų ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksplotavimo) mokesčius . Patvirtintos kainos galioja nuo 2018 m.gruodžio 1 d.
             Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams teikiamos namų teritorijos priežiūros paslaugos kaina patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės 2005 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.TS23-5.   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, UAB "Kazlų Rūdos komunalininkas" direktorius 2014 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr.1-54 nurodė nuo 2015 m. sausio 1 d. taikyti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos priežiūros kainą eurais. 
         
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Bendro naudojimo objektų administravimo  už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį  0,0375 0,0475
2. Daugiabučių namų  ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksplotavimo) mokestį už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį  0,12 0,15
3. Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos priežiūros vienam gyventojui per mėnesį 0,88 1,06
4 Daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros  už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį  Kaina taikoma pagal  Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 28  d. sprendimu Nr. TS -196 patvirtiną sąrašą
5. Kaupiamosios lėšos Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau. už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį  0,03 -
6. Kaupiamosios lėšos Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m. už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį  0,05 -
             Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų  įmokos už bendrosioms namo reikmėms suvartotą elektros energiją skaičiuojamos vadovaujantis elektros energijos bei elektros energijos persiuntimo paslaugų teikėjų taikomais tarifais.
Kaupiamosios lėšos daugiabučiams namams skaičiuojamos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės  2015 m. balandžio 15 d.  nutarimu Nr.390  "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

M. Valančiaus g. 15B, LT-69439 Kazlų Rūda

Tel. (8 602) 7 52 22

El. paštas info@krenergija.lt

 

Įmonės kodas 166092559

PVM kodas LT660925515

Šiaulių bankas, AB

LT49 7181 8000 1446 7348

 

Darbo laikas

Pirmadienį – Ketvirtadienį
Nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.00* val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

*pagal darbo grafiką, neviršijant dirbtų valandų skaičiaus per mėnesį, dirbant darbo režimu -
5 darbo dienos, 40 valandų per savaitę