Norite daugiabučiame name pakeisti radiatorius? Turite tai žinoti!

Svarstote apie senų radiatorių, gyvatukų ar vamzdynų pakeitimą savo bute? Turite žinoti, kad šildymo sistemos prietaisų keitimas yra laikomas statinio paprastuoju remontu. To daryti šildymo sezono metu negalima (išskyrus avarinius atvejus), nes pažeisite visų kaimynų interesus, palikdami juos be šilumos.

Daugiabučio gyvenamojo namo buto savininkas, planuodamas pakeisti radiatorius, turi:

  1. Kreiptis į savo namo administratorių ar bendrijos pirmininką ir informuoti apie planuojamus atlikti darbus.
  2. Kreiptis į šildymo sistemų projektus rengiantį specialistą ar įmonę dėl paprastojo remonto aprašo (projekto) parengimo. Šis projektas reikalingas tam, kad būtų parinkti reikiamo galingumo šildymo prietaisai, nebūtų išbalansuota viso namo šildymo sistema. Taip pat būtina fiksuoti šildymo sistemos pakeitimus bei užtikrinti, kad nebūtų pažeisti pastato šildymo sistemos projektiniai sprendiniai.
  3. Paprastai radiatorius keičia namą administruojančios įmonės ar bendrijos specialistai už nustatytą mokestį. Jei tokių specialistų nėra, buto savininkas gali kreiptis į specialistą ar įmonę, turinčią teisę atlikti tokius darbus.
  4. Atliktų darbų atitiktį paprastojo remonto aprašui (projektui) privalo patvirtinti pastato valdytojas.

Ši tvarka yra numatyta 2009-09-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu  Nr. 1-172 patvirtinta Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbo rūšių aprašu.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis numatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.354017/RdJtidRJwy

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklų šiluma“ administracija

Atnaujinta 2019/12/15

 

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"

M. Valančiaus g. 15B, LT-69439 Kazlų Rūda

Tel. (8 602) 7 52 22

El. paštas info@krenergija.lt

 

Įmonės kodas 166092559

PVM kodas LT660925515

Šiaulių bankas, AB

LT49 7181 8000 1446 7348

 

Darbo laikas

Pirmadienį – Ketvirtadienį
Nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.00* val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

*pagal darbo grafiką, neviršijant dirbtų valandų skaičiaus per mėnesį, dirbant darbo režimu -
5 darbo dienos, 40 valandų per savaitę