Kitos kainos

Kainos

Čia pateikiamos UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ taikytos kainos:
Bendrovės transporto baro teikiamų transporto priemonių ir mechanizmų kainos galioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.   Patvirtintos  UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” direktoriaus 2019 m. rugsėjo  2 d.  įsakymu Nr.1-63 
     
Eil. Nr.PaslaugaMato vienatasKaina, eurais
be PVMsu PVM
1.Autobokštelio Nissan Cabstar, DGS627 su vairuotoju:   
1.1.nuoma1 val.36,2143,81
1.2.dirbant ne Kazlų Rūdoje1 km.0,831,00
1.3.prastova1 val.11,4113,81
2.Ekskavatorinio krautuvo JCB 3CX ECO, A743B su vairuotoju:   
2.1.nuoma1 val.24,4329,56
2.2.dirbant ne Kazlų Rūdoje1 km.0,810,98
2.3.prastova1 val.11,4113,81
3.Krovininio savivarčio DAF FA 1900, DRT430, su vairuotoju:   
3.1.nuoma1 val.48,7959,04
3.2.dirbant ne Kazlų Rūdoje1 km.1,041,26
3.3.prastova1 val.11,4113,81
4.Asenizacinės mašinos MAN 18,190 , BBP 308 , su vairuotoju:   
4.1.nuoma1 val.51,6662,51
4.2.dirbant ne Kazlų Rūdoje1 km.1,221,48
4.3.prastova1 val.11,4113,81
5.Traktoriaus FOTON , T0408A, su vairuotoju:   
5.1.nuoma1 val.21,1025,53
5.2.dirbant ne Kazlų Rūdoje1 km.1,051,27
5.3.prastova1 val.11,4113,81
6.Automobilio Volkswagen transporter T4, ENO731, su vairuotoju:   
6.1.nuoma1 val.27,0232,69
6.2.dirbant ne Kazlų Rūdoje1 km.0,540,65
6.3.prastova1 val.11,4113,81
7.Automobilio Fiat Ducato Maxi, BGZ789, su vairuotoju:   
7.1.nuoma1 val.29,5135,71
7.2.dirbant ne Kazlų Rūdoje1 km.0,590,71
7.3.prastova1 val.11,4113,81
7.Automobilio Renaut Master , JDE483, su vairuotoju:   
7.1.nuoma1 val.27,1332,83
7.2.dirbant ne Kazlų Rūdoje1 km.0,540,65
7.3.prastova1 val.11,4113,81
 
 
 
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 28  d. sprendimu Nr. TS -196 patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo,  nuolatinės techninės priežiūros  maksimalių  tarifų ir daugiabučių namų ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksplotavimo) mokesčius . Patvirtintos kainos galioja nuo 2018 m.gruodžio 1 d.
             Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams teikiamos namų teritorijos priežiūros paslaugos kaina patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės 2005 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.TS23-5.   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” direktorius 2014 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr.1-54 nurodė nuo 2015 m. sausio 1 d. taikyti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos priežiūros kainą eurais. 
     
Eil. Nr.PaslaugaMato vienatasKaina, eurais
be PVMsu PVM
1.Bendro naudojimo objektų administravimo už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį 0,03750,0475
2.Daugiabučių namų  ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksplotavimo) mokestįuž kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį 0,120,15
3.Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos priežiūrosvienam gyventojui per mėnesį0,881,06
4Daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį Kaina taikoma pagal  Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 28  d. sprendimu Nr. TS -196 patvirtiną sąrašą
5.Kaupiamosios lėšos Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau.už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį 0,03
6.Kaupiamosios lėšos Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m.už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį 0,05
             Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų  įmokos už bendrosioms namo reikmėms suvartotą elektros energiją skaičiuojamos vadovaujantis elektros energijos bei elektros energijos persiuntimo paslaugų teikėjų taikomais tarifais.
Kaupiamosios lėšos daugiabučiams namams skaičiuojamos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės  2015 m. balandžio 15 d.  nutarimu Nr.390  „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo”
  Karšto vandens apskaitos prietaiso keitimo kaina galioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. ir yra patvirtinta UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.  įsakymu Nr.1-62.  Abonento laikino atjungimo-prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo kaina galioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. patvirtinta UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.  įsakymu Nr.1-61.
     
Eil. Nr.PaslaugaMato vienatasKaina, eurais
be PVMsu PVM
1.Karšto vandens apskaitos prietaiso pakeitimo darbai1 vnt.11,1613,50
2.Abonento laikinas atjungimas-prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo1 vnt.15,5418,80
 
 
 
      Valstybinės  kainų  ir energetikos kontrolės komisijos  nutarimu 2019 m. gegužės 17 d. Nr. O5E-127 suderintos,  Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu  2019 m. birželio 27 d. Nr. TS -140   nustatytos, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotos geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo paslaugų bazinės kainos, taikomos nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
     
Eil. Nr.PaslaugaMato vienatasKaina, eurais
be PVMsu PVM
1.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, m32,292,77
 iš to skaičiaus:   
1.1.geriamojo vandens tiekimom30,680,82
1.2.nuotekų tvarkymo, m31,611,95
 iš to skaičiaus:   
1.2.1.nuotekų surinkimom30,620,75
1.2.2.nuotekų valymom30,800,97
1.2.3.dumblo tvarkymom30,190,23
2.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m32,142,59
 iš to skaičiaus:   
2.1.geriamojo vandens tiekimom30,640,77
2.2.nuotekų tvarkymo, m31,501,82
 iš to skaičiaus:   
2.2.1.nuotekų surinkimom30,580,70
2.2.2.nuotekų valymom30,740,90
2.2.3.dumblo tvarkymom30,180,22
3.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, m32,242,71
 iš to skaičiaus:   
3.1.geriamojo vandens tiekimom30,740,90
3.2.nuotekų tvarkymo, m31,501,82
 iš to skaičiaus:   
3.2.1.nuotekų surinkimom30,580,70
3.2.2.nuotekų valymom30,740,90
3.2.3.dumblo tvarkymom30,180,22
4.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir tiekiamą vartotojams ir abonentams  karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade,m32,142,59
 iš to skaičiaus:   
4.1.geriamojo vandens tiekimom30,640,77
Eil. Nr.PaslaugaMato vienatasKaina, eurais
be PVMsu PVM
 iš to skaičiaus: 1,501,82
4.2.1.nuotekų surinkimom30,580,70
4.2.2.nuotekų valymom30,740,90
4.2.3.dumblo tvarkymom30,180,22
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu  2020 m. spalio  26 d. Nr. TS -250   nustatytos, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“  atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos,  taikomos nuo 2020 m. lapkričio  1 d.
5.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų  aptarnavimo kainą   
5.1.atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose ir individualiuose namuose apskaitos prietaisui per mėnesį0,800,97
6.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams (įmonėms, organizacijoms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus   
6.1.diametras 15 mm apskaitos prietaisui per mėnesį0,800,97
6.2.diametras 20 mm apskaitos prietaisui per mėnesį1,511,83
6.3.diametras 25 mm apskaitos prietaisui per mėnesį3,314,01
 diametras 32 mm  apskaitos prietaisui per mėnesį6,337,66
6.4.diametras 40 mm apskaitos prietaisui per mėnesį6,818,24
6.5.diametras 50 mm apskaitos prietaisui per mėnesį7,188,69
6.6.diametras 80 mm apskaitos prietaisui per mėnesį33,2740,26
6.7.diametras 100 mm apskaitos prietaisui per mėnesį36,1143,69
7.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade apskaitos prietaisui per mėnesį8,139,84
8.Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainąm34,405,32