Šilumos ir karšto vandens kainos 2024

Kainos

Čia pateikiamos UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ taikytos šilumos ir karšto vandens kainos:

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2024 M. SAUSIO MĖNESĮ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-04-14 nutarimu Nr. O3E-418 „Dėl UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienšališko  nustatymo“ pakeitimo centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-03-30 nutarimu Nr.O3E-365 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2024 m sausio 1 dienos taikomos kainos:

 

 

 Mato vnt.   

Kaina (be PVM)

Galutinė šilumos kaina:

euro ct/kWh

9,95

Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji

 

3,57

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

 

2,75

Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji

 

1,39

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

 

1,56

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį

 

0,25

Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties

 

0,43

Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams:

Eur/m3

9,62

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,53

Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams:

Eur/m3

9,47

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,38

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu fiziniams asmenims (gyventojams) taikomas 9 procentų, o kitiems vartotojams – 21 procento PVM tarifas.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administracija

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2024 M. VASARIO MĖNESĮ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-04-14 nutarimu Nr. O3E-418 „Dėl UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienšališko  nustatymo“ pakeitimo centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-03-30 nutarimu Nr.O3E-365 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2024 m vasario 1 dienos taikomos kainos:

 

 

 Mato vnt.   

Kaina (be PVM)

Galutinė šilumos kaina:

euro ct/kWh

10,36

Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji

 

3,57

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

 

3,09

Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji

 

1,39

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

 

1,63

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį

 

0,25

Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties

 

0,43

Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams:

Eur/m3

10,20

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

9,11

Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams:

Eur/m3

10,06

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,97

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu fiziniams asmenims (gyventojams) taikomas 9 procentų, o kitiems vartotojams – 21 procento PVM tarifas.

 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administracija

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2024 M. KOVO MĖNESĮ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-04-14 nutarimu Nr. O3E-418 „Dėl UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienšališko  nustatymo“ pakeitimo centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-03-30 nutarimu Nr.O3E-365 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2024 m kovo 1 dienos taikomos kainos:

 

 

 Mato vnt.   

Kaina (be PVM)

Galutinė šilumos kaina:

euro ct/kWh

10,29

Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji

 

3,57

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

 

3,03

Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji

 

1,39

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

 

1,62

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį

 

0,25

Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties

 

0,43

Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams:

Eur/m3

10,16

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

9,07

Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams:

Eur/m3

10,02

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,93

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu fiziniams asmenims (gyventojams) taikomas 9 procentų, o kitiems vartotojams – 21 procento PVM tarifas. 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administracija

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2024 M. BALANDŽIO MĖNESĮ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-04-14 nutarimu Nr. O3E-418 „Dėl UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienšališko  nustatymo“ pakeitimo centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-03-30 nutarimu Nr.O3E-365 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2024 m balandžio 1 dienos taikomos kainos:

 

 

 Mato vnt.   

Kaina (be PVM)

Galutinė šilumos kaina:

euro ct/kWh

10,02

Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji

 

3,57

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

 

2,81

Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji

 

1,39

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

 

1,57

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį

 

0,25

Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties

 

0,43

Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams:

Eur/m3

10,02

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,93

Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams:

Eur/m3

9,88

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,79

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu fiziniams asmenims (gyventojams) taikomas 9 procentų, o kitiems vartotojams – 21 procento PVM tarifas.

 

 

 

 

 

 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administracija

 

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2024 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-04-14 nutarimu Nr. O3E-418 „Dėl UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienšališko  nustatymo“ pakeitimo centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-03-30 nutarimu Nr.O3E-365 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2024 m gegužės 1 dienos taikomos kainos:

 

 

 Mato vnt.   

Kaina (be PVM)

Galutinė šilumos kaina:

euro ct/kWh

9,93

Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji

 

3,57

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

 

2,74

Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji

 

1,39

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

 

1,55

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį

 

0,25

Papildoma dedamoji dėl kuro ir elektros kainos neatitikties

 

0,43

Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams:

Eur/m3

9,97

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,88

Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams:

Eur/m3

9,83

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

1,09

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,74

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu fiziniams asmenims (gyventojams) taikomas 9 procentų, o kitiems vartotojams – 21 procento PVM tarifas.

 

 

 

 

 

 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administracija

 

 

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2024 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ informuoja, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-04-14 nutarimu Nr. O3E-418 „Dėl UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienšališko  nustatymo“ pakeitimo centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, bei  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024-04-22 nutarimu Nr.O3E-616 nustatytomis perskaičiuoto karšto vandens kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir šilumos gamybos šaltinyje kainas, 2024 m birželio 1 dienos taikomos kainos:

 

 

 Mato vnt.   

Kaina (be PVM)

Galutinė šilumos kaina:

euro ct/kWh

9,26

Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji

 

3,57

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

 

2,54

Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji

 

1,39

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

 

1,51

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį

 

0,25

Galutinė karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams:

Eur/m3

9,47

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

0,94

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,53

Galutinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams:

Eur/m3

9,35

Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

 

0,94

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

 

8,41

 

 

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu fiziniams asmenims (gyventojams) taikomas 9 procentų, o kitiems vartotojams – 21 procento PVM tarifas.

 

 

 

 

 

 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administracija